Zwroty i reklamacje

Adres do obsługi reklamacji:

Tłocznia Maurera
Krzysztof Maurer

Zarzecze 1a, 33–390 Łącko

telefon: 18 444 64 27 lub 605 828 775
e-mail: info@sklepmaurera.pl

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w stosunku do produktu, który został przez Państwa otwarty.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych soków lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionych soków. Jeżeli Państwa zamówienie, z uwagi na ilość zamówionych kartonów, realizowane będzie w kilku osobnych paczkach (partiach) termin odstąpienia wskazany w zdaniu poprzedzającym należy liczyć od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii zamówienia.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie pod adresem: Tłocznia Maurera Krzysztof Maurer Zarzecze 1a, 33–390 Łącko o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy info@sklepmaurera.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – tj. pocztą elektroniczną.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Towar proszę odesłać lub przekazać nam na adres Tłocznia Maurera Krzysztof Maurer Zarzecze 1a, 33–390 Łącko niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN za paczkę do 25 kg, (przy paczkach powyżej 25 kg za każdy 1 kg dolicza się 8 zł),  w przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej z której usług my korzystamy.

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy