REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Obowiązuje od dnia 01.01.2015

 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklepmaurera.pl prowadzony jest przez:

Tłocznia Maurera
Krzysztof Maurer

Zarzecze 1a, 33–390 Łącko

NIP: 734 1299481 REGON:492909433

mail: info@sklepmaurera.pl , numer telefonu: 18 444 64 27 / 18 200 57 27

Adres sklepu:

Zabrzeż 318, 33-390 Łącko

3. Informacje handlowe zamieszczone na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia składacie Państwo ofertę kupna określonego towaru

 

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą Państwo składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej oraz telefonicznie pod numerem 18 444 64 27 / 18 200 57 27.  Linia telefoniczna jest czynna w dniach poniedziałek – piątek,  w godzinach 7:00 – 16:00.

2. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

3. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i są cenami zawierającymi należny podatek.

4. Po zakończonym wyborze rodzajów soków i ich ilości oraz metody płatności podana zostanie cena całkowita zamówienia.

5. Wypełnienie formularza na stronie internetowej i wciśnięcie przycisku „wyślij zamówienie” stanowi złożenie przez Państwa oferty zakupu.

Celem potwierdzenia przyjęcia Państwa zamówienia oraz potwierdzenia całkowitej ceny zamówienia skontaktujemy się z Państwem na podany w formularzu adres mailowy lub pod podany numer telefonu.

6. Wysyłamy paczki ważące do 25 kg każda.

7. W związku z produkcją naszych soków i alkoholi ze świeżych sezonowych owoców, zastrzegamy sobie czasową możliwość braku niektórych smaków. W takim przypadku informacja o niedostępności podana będzie na stronie internetowej. Jeżeli dopiero po wysłaniu przez Państwa zamówienia okaże się, że wybrany produkt jest niedostępny poinformujemy Państwa o braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym zakresie.

8. Formę płatności należy wybrać wypełniając formularz zamówienia.

W przypadku wyboru formy płatności przedpłatą na konto, przelew na potwierdzoną przez nas kwotę zamówienia należy dokonać na podany na stronie internetowej numer rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez nas przyjęcia oferty. W przypadku braku wpłaty we wskazanym wyżej terminie zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy, o czym poinformujemy Państwa mailowo lub pisemnie na podany przez Państwa adres. 

Możliwe jest również dokonanie zapłaty przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem), a także płatność online dzięki tpay.pl

9. Do każdego wysyłanego zamówienia dołączamy paragon fiskalny. W razie chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane do faktury kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie aktualnych i prawidłowych danych teleadresowych, umożliwiających wysyłkę.

2. Zamówienie wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przez nas przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w pkt. II ust. 5. Czas dostawy wynosi między 1 a 2 dni roboczych od daty wysłania przez nas towaru.

3. W przypadku nie dostarczenia Państwu towaru we wskazanym w ust. 2 terminie lub dostarczenia towaru w stanie uszkodzonym (fizyczne uszkodzenia kartonów) prosimy nas poinformować możliwie najszybciej pod nr 18 444 64 27 / 18 200 57 27  lub mailowo na adres info@sklepmaurera.pl , celem umożliwienia nam podjęcia stosownych działań wyjaśniających i złożenia reklamacji dotyczącej przesyłki w firmie kurierskiej. Państwa zgłoszenie dotyczące braku dostawy lub uszkodzenia towaru przekażemy niezwłocznie firmie kurierskiej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przekazania nam informacji przez Państwa. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od firmy kurierskiej. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.

 4. Zamówione przez internet napoje alkoholowe odbiera w imieniu konsumenta kurier (tj. dostawę do konsumenta realizuje odrębny podmiot, a konsument w toku składania zamówienia upoważnia kuriera do odbioru zakupów w jego imieniu). Odbiór wyrobów alkoholowych wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Regulamin  zobowiązuje kuriera do kontroli trzeźwości i wieku osoby odbierającej przesyłkę.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w stosunku do produktu, który został przez Państwa otwarty.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych soków lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionych soków. Jeżeli Państwa zamówienie, z uwagi na ilość zamówionych kartonów, realizowane będzie w kilku osobnych paczkach (partiach) termin odstąpienia wskazany w zdaniu poprzedzającym należy liczyć od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii zamówienia.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie pod adresem:Tłocznia Maurera
Krzysztof Maurer
Zarzecze 1a, 33–390 Łącko Łącko o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy info@sklepmaurera.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – tj. pocztą elektroniczną.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

V. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Towar proszę odesłać lub przekazać nam na adres Tłocznia Maurera Krzysztof Maurer Zarzecze 1a, 33–390 Łącko niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN za paczkę do 25 kg, (przy paczkach powyżej 25 kg za każdy 1 kg dolicza się 8 zł),  w przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej z której usług my korzystamy.

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VI. JAKOŚĆ TOWARU

1. Produkowane przez nas soki są najwyższej jakości.

2. Każdy karton soku zapakowany jest w sterylne, szczelne opakowanie, przy zastosowaniu systemu tzw. bag-in-box, który pozwala zachować przydatność soku do spożycia nawet do 30 dni po otwarciu, pod warunkiem utrzymania kranu zalanego sokiem. Pełna instrukcja korzystania z kartonu  i zachowania przydatności soku do spożycia znajduje się na opakowaniu.

3. Zamówione soki wysyłamy zawsze w okresie ich przydatności do spożycia. Przydatność do spożycia w chwili wysyłki nie jest krótsza niż 4 miesiące dla soków owocowych i 3 miesiące dla soków warzywnych.

4. Oświadczamy, że naszym obowiązkiem jest dostarczenie soku wolnego od wad – a więc spełniającego wyżej wskazane normy oraz zgodnego z właściwościami opisanymi na opakowaniu i podanymi na stronie internetowej.

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI TOWARU

1. Jeżeli dostarczony przez nas sok nie nadaje się do spożycia z uwagi na dostarczenie go po upływie terminu przydatności do spożycia lub z uwagi na uszkodzone opakowanie, prosimy niezwłocznie nas o tym poinformować telefonicznie pod nr 18 444 64 27 / 18 200 57 27 lub mailowo na adres info@sklepmaurera.pl  (reklamacja). Państwa zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku gdy będzie ono uzasadnione zwrócimy Państwu wszystkie koszty zakupu wadliwego towaru lub wymienimy sok na nowy, przydatny do spożycia w zależności od zgłoszonego przez Państwa żądania.

2. Gwarancją nie jest objęta przydatność soku do spożycia w przypadku nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją zawartą na opakowaniu) otwarcia kartonu, przechowywania soku niezgodnie z informacją zawartą na opakowaniu lub nie utrzymywania kranu zalanego sokiem zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu.

 

VIII. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe zbierane w trakcie składania zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. W celu dostarczenia zamówienia podane przez Państwa dane będą przekazane firmie kurierskiej za pośrednictwem której towar będzie dostarczony. 

2. Administratorem danych osobowych jest Tłocznia Maurera Krzysztof Maurer Zarzecze 1a, 33–390 Łącko NIP: 7341299481, REGON: 492909433

3. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest całkowicie  dobrowolne, jednakże podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych teleadresowych lub nie podanie ich w ogóle uniemożliwi realizację zamówienia.

4. W razie wyrażenia przez Państwa zgody, podane przez Państwa dane będą wykorzystywane również w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie). Podane dane nie są udostępniane w takim przypadku innym firmom lub osobom trzecim.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej jest dobrowolne.

6. Mają Państwo prawo w każdym czasie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wprowadzenia zmian w tych danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody, o której mowa w ust. 4. Wniosek o dostęp do danych, usunięcie danych, wprowadzenie zmian lub cofnięcie wyrażonej zgody należy kierować na adres mailowy: info@sklepmaurera.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy: Tłocznia Maurera Krzysztof Maurer Zarzecze 1a, 33–390 Łącko

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, które to zmiany będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej sklepu. Nowe zapisy regulaminu wiążą kupujących, którzy złożą zamówienie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmiany regulaminu realizowane będą według regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Poprzednio obowiązujące regulaminy udostępniane będą na żądanie klienta za pośrednictwem maila.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.